De kunst van het ongelukkig zijn | Dirk de Wachter

Persoonlijke Ontwikkeling

Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing, zegt Dirk de Wachter in zijn nieuwe boek. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. De tegenslagen in het leven zijn tegelijk ongelukkig- en gelukkigmakend. Ze kunnen erg nuttig zijn om verbinding en zin te creëren. Dirk de Wachter beschrijft dit in mooie, inspirerende zinnen in zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn. Hij signaleert dat verdriet en problemen in de moderne samenleving niet als normale verschijnselen worden gezien. We moeten niet langer bang zijn voor verdriet en problemen in ons leven of in onze samenleving. Integendeel, we kunnen ervan leren; over onszelf, over de ander. Juist het verdriet, de problemen en ongelukkigzijn brengt ons (samen) verder. In zijn boek onderzoekt hij wat geluk is en vraagt daarbij aandacht voor het alledaagse ongeluk. Hij pleit ervoor dat mensen vaker elkaar steunen en in dit soort gevallen niet meteen professionele hulp zoeken. Verdriet is namelijk naar de stellige overtuiging van De Wachter geen psychiatrische afwijking, maar onderdeel van het leven. Ongelukkig zijn heb je nodig, zegt Dirk de Wachter. Ik geloof dat ook. Het helpt mij de mooie kleine dingen van het leven te zien en te waarderen, maar vooral ook mijn kracht te vinden. Het leven gaat niet om het streven gelukkig te zijn, het gaat om zin en zingeving. En daarmee van betekenis zijn; voor een ander, voor de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Prettig leesbaar en helder boek, stipt de gewone dingen van het leven aan en zet tot nadenken over ons huidig, overheersend denken over de maakbaarheid van het leven.  

< VorigeVolgende >