De lege troon | Ivo H. Daalder & James M. Lindsay

Politiek & Wetgeving

Ik vind het nog regelmatig onbegrijpelijk en niet te bevatten hoe en waarom Donald Trump verkozen werd tot president van de VS. In mijn zoektocht om dat meer te begrijpen stuitte ik op dit boek. De lege troon van Ivo H.Daalder en James M. Lindsay. Zij beschrijven hoe belangrijk de leidende rol van Amerika sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog voor de wereld is geweest.  Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog besloot president Truman dat een nieuwe politieke koerswijziging in het Amerikaanse buitenlandbeleid noodzakelijk was. Waar de politiek jarenlang gebaseerd was op dominantie en competitie, zag Amerika nu in dat collectieve veiligheid alleen gegarandeerd kon worden door samenwerking met andere landen. En in de decennia daarna voerden alle Amerikaanse presidenten een beleid dat gebaseerd was op sterke allianties, vrijhandel, en de bevordering van vrijheid en democratie. Tot het aantreden van president Trump. Bestaande samenwerkingsverbanden worden nu moeiteloos opgezegd en het eigenbelang prevaleert in zijn politiek boven de collectieve veiligheid. Wat betekent dat voor de toekomst van Amerika en de wereld? De lege troon vertelt hoe Amerika nu afstand neemt van zijn rol als wereldleider. In een scherpe analyse geven oud-diplomaat Ivo H. Daalder en topcommentator James M. Lindsay weer wat dit betekent. Ze ervaren de chaos en zien bovendien iets veel zorgwekkenders: de naoorlogse wereldorde brokkelt in rap tempo af. Uitstekend gedocumenteerd boek over de grillige denk- en werkwijze van de huidige president van de Verenigde Staten. De lege troon is een heel goed boek voor iedereen die zich bij de toekomst van de wereld betrokken voelt. Begrijpen waarom Trump gekozen is doe ik nog steeds niet helemaal. Maar dat het een achteruitgang is voor Amerika en de rest van de wereld des te beter.  

< VorigeVolgende >