Een heel stabiel genie | Philip Rucker & Carol Leonning

Politiek & Wetgeving

‘Donald Trump is een racist, een oplichter en een bedrieger.’ Dat zijn de letterlijke woorden van Michael Cohen, jurist en voormalig advocaat van Donald Trump, tijdens de verhoren in het onderzoek van Robert Mueller. Het is tegelijkertijd een zeer treffende samenvatting van het boek van Philip Rucker en Carol Leonnig, Zij beschrijven in dit boek Een heel stabiel genie een schokkende reconstructie van de eerste ambtstermijn van Donald Trump. Op basis van meer dan 200 bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken in het Oval Office en van Trumps ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van Robert Mueller over Russische inmenging en de impeachment van het Huis van Afgevaardigden boven Trumps hoofd hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend de veroorzaakte rommel op te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld van de unieke invulling die Trump heeft gegeven aan het presidentschap. Volgens hen is het een vergissing om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse instituties en internationale bondgenootschappen op de proef te stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Maar het boek is vooral angstaanjagend. Het schetst een beeld hoe autoritaire leiders de democratie in hun land kunnen afbreken. En als deze autoritaire leiders wereldleiders zijn is dat bijzonder ernstig en nog veel kwaadaardiger, ze zijn dan een griezelig, ernstig gevaar voor de gehele mensheid en de wereld waarin we leven. 

< VorigeVolgende >