Fabels over China | Jan van der Putten

Politiek & Wetgeving

Dit is een razend interessant en actueel boek! De titel van dit boek misleidt enigszins. Het zijn geen Fabels over China die Jan van der Putten verzamelde, het boek gaat over hardnekkige westerse misvattingen over China. Steeds meer drukt China zijn stempel op de wereld. Machthebber Xi Jinping heeft zich ten doel gesteld China wereldleider te maken en is hard op weg die ambitie te verwezenlijken. De achtergrond van de keuze wordt door de westerse wereld volkomen verkeerd ingeschat. Het Westen heeft lang gedacht dat het Chinese communisme niet te verenigen viel met de noodzakelijke modernisering. Ongetwijfeld omdat wij ons hardnekkig als de maat der dingen beschouwen. Het Westen interpreteerde de Chinese initiatieven op het wereldtoneel vooral als stappen richten een democratisch China. In Fabels over China gaat Jan van der Putten diep in op zulke taaie misvattingen die over China in de ons westers denken bestaan. Dat maakt dit boek ook wel tot een griezelig, soms beangstigend boek. Maar het geeft inzichten en kennis die (in het Westen) hard nodig zijn om het uitdijende imperium te begrijpen en tegemoet te treden. Hoe we absoluut verschillend denken over mensenrechten, over controle van mens, maatschappij en media. Ik las het boek begin 2020 tijdens de eerste weken van de Coronacrisis. Ik heb me daarbij regelmatig afgevraagd hoe de (politieke) aanpak en strategie van China in het bestrijden van de corona-uitbraak zal zijn cq zou worden. De stappen die China momenteel zet op het wereldtoneel m.b.t. de coronacrisis maken me alert, soms achterdochtig ook. Het is daarom een hartstikke interessant, actueel en belangrijk boek. Want hoe China gezien moet worden, en in dat licht welke rol de westerse wereld (en zeker ook de EU) wil innemen, is niet eenvoudig, maar het begint zoals alles met zien. Eerst vooral het probleem zien, want dat is de eerste stap op weg naar een strategie en oplossing. Dit boek opent ons westerlingen daartoe de ogen. 

< VorigeVolgende >