Het goede leven | Annegreet van Bergen

Samenleving

Een leuk, heerlijk nostalgisch boek om op een ontspannen manier te lezen hoe beter het leven in ons land in een betrekkelijk korte tijd werd. De sterke economische groei na de Tweede Wereldoorlog heeft ons land onherkenbaar veranderd. In aansluiting en aanvulling op haar ‘Gouden jaren’ (2014) geeft Annegreet van Bergen in haar boek Het goede leven een concreet beeld van de betekenis van de economische groei voor het ontstaan van een volstrekt veranderde samenleving, dit aan de hand van vijf thema’s: de overgang van een gesloten naar een open wereld, van schaarste naar overvloed, de invloed van het wetenschappelijk onderzoek, sterke vermindering van de maatschappelijke ongelijkheid en gewenning aan zaken die voor mensen van toen slechts droombeelden waren. In korte hoofdstukjes komt vervolgens een groot aantal onderwerpen aan de orde: rouwstoet, verzuiling, loonzakjes, veranderde zondagsbesteding, kamperen, tienermuziek, lezen en boekenbezit, sociale stijging middels avondonderwijs. Over deze en vele andere zaken wordt verteld door mensen die alles persoonlijk hebben beleefd. Een levendig en boeiend beeld van een volstrekt verloren gegane tijd. 

< VorigeVolgende >