Het kan ook anders | Adam Grant

Politiek & Wetgeving, Recensies, Samenleving Geef een reactie

Adam Grant is een van de boeiendste en prikkelendste grote denkers van zijn generatie en richt zich er in dit boek Het kan ook anders op hoe je de wereld een beetje beter kunt maken vanuit een pioniersperspectief: door ervoor te kiezen om tegen de stroom in te zwemmen, te strijden tegen conformisme en je af te zetten tegen verouderde tradities. Hoe kun je je sterk maken voor nieuwe ideeën, nieuw beleid en nieuwe gewoonten zonder daarbij je reputatie, je relaties en je carrière op het spel te zetten?  Aan de hand van verrassende onderzoeken en verhalen uit de zakenwereld, de politiek en de sport- en entertainmentindustrie ontkracht Grant de algemene aanname dat succesvolle non-conformisten geboren leiders zijn die risico’s gewillig aangaan. Hij legt uit dat iedereen kansen voor verandering en goede ideeën kan leren herkennen, onzekerheid en ambivalentie kan overwinnen en suggesties kan opperen zonder dat iemand je de mond snoert.  Grant toont aan hoe je originaliteit kunt oproepen, ontketenen en vasthouden, en biedt praktische inzichten voor hoe je als individu vanuit onverwachte hoek steun kunt verwerven, hoe leiders groepsdenken kunnen omzeilen, en ouders en onderwijzers kinderen zelfstandig kunnen leren nadenken. Dit levert een verzameling baanbrekende inzichten op hoe je door non-conformisme je situatie kunt verbeteren en verder kunt komen. Mensen die openlijk origineel durven te zijn, hebben last van dezelfde angsten en twijfels als ieder ander, maar ze onderscheiden zich doordat ze niet bevriezen of flauwvallen als zaken tegenzitten. Dan gaan ze namelijk alsnog tot actie over. Het kan ook anders zal je de kennis en moed geven om je eigen ideeën krachtig te bepleiten. Het is een interessant boek, waarbij je je weliswaar door de vele onderzoeken die worden aangehaald een weg moet banen om toch de grote lijn van zijn analyse te zien en te begrijpen. Het maakt het voor bij een typisch Amerikaans boek, zeer uitgebreid en met heel veel woorden en onderbouwing de boodschap trachten over te brengen. Lukt het je om de grote lijn te zien en het waarom van de eindconclusie te doorgronden, dan is dit een prima boek. 

< VorigeVolgende >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *