Kan de overheid crises aan? | Herman Tjeenk Willink

Politiek & Wetgeving, Recensies Geef een reactie

Dit Kan de overheid crises aan? van Herman Tjeenk Willink is een update zijn vorige boek Groter denken, kleiner doen. Dit vorige boek werd drie jaar geleden onthaald als een urgente visie op de problemen van de democratische rechtsorde. Het was een oproep om ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en positie te kiezen; om het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. De gevolgen van de coronacrisis maken die oproep nog urgenter. En dus een update nu. Want zegt de schrijver de wijze waarop de overheid functioneert, heeft de afgelopen decennia de democratische rechtsorde uitgehold. Als door een vergrootglas worden de zwakke plekken in het functioneren van de overheid scherper zichtbaar. Tegelijkertijd moet die overheid aan nieuwe eisen voldoen. Het coronavirus moet worden bestreden. De economie moet overeind worden gehouden. De sociale gevolgen moeten worden opgevangen. En toch stelt niemand de vraag of de overheid wel aan die eisen kan voldoen, en onder welke voorwaarden. Daarop probeert deze herziene en uitgebreide heruitgave van Groter denken, kleiner doen een antwoord te formuleren. Wij moeten anders over de overheid gaan denken. De auteur geeft een richting aan. Politici moeten volgens Herman Tjeenk Willink aan hun functie een andere inhoud geven. Hij beschrijft wat daarvoor nodig is. Kunnen een kabinetsformatie en een nieuw kabinet daaraan bijdragen? Het boek is niet altijd gemakkelijk te lezen. Ligt het aan de taal of de woordkeuzes? Mogelijk. Maar een geconcentreerde lezer ziet de essentie van hetgeen Herman Tjeek Willink beoogt te zeggen, zijn zorgen of de huidige politiek, politieke keuzes en communicatie in onze rechtstaat. En welke oplossingsrichtingen passen in een samenleving die op allerlei manieren en voortdurend in beweging is. 

< VorigeVolgende >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *