Moreel leiderschap | Alex Brenninkmeijer

Politiek & Wetgeving, Samenleving

Het is niet alleen een inspirerend boek, maar in onze huidige (westerse) wereld is het ook een ontzettend belangrijk boek. In Moreel leiderschap ontrafelt Alex Brenninkmeijer – op basis van zijn ervaringen als rechter, nationale ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer, en op grond van zijn inzichten als hoogleraar – hoe moreel leiderschap als tegenovergestelde van macht kan werken. Moreel leiderschap is gebaseerd op gezag, goede communicatie en afweging van belangen. De tegenhanger daarvan is machtsmisbruik, arrogantie, de feiten naar je hand zetten en ‘sterk’ leiderschap zoals Trump dat vertoont. Alex Brenninkmeijer doet aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden verslag van zijn zoektocht naar de werking van moreel leiderschap in onder meer democratie, rechtspraak, openbaar bestuur en media. Een vorm van leiderschap die iedereen kan ontwikkelen. Want de roep om moreel leiderschap is actueel. Moreel leiderschap is gebaseerd op gezag, goede communicatie en afweging van belangen. De tegenhanger daarvan is machtsmisbruik, arrogantie, de feiten naar je hand zetten en ‘sterk’ leiderschap zoals Trump dat vertoont. Alex Brenninkmeijer benadrukt het belang van vrijuit spreken, tijdig excuses maken, afwegen van belangen en meta-communicatie. Hij breekt een lans voor mediation om tot goede oplossingen te komen in de geest van de wet. Ofwel: eerlijkheidsbeleving. Het boek is interessant voor iedereen met interesse voor een betere, evenwichtige samenleving 

< VorigeVolgende >