Nieuwe Kruisvaarders | Sander Rietveld

Geloof en levensovertuiging

Een uitstekend gedocumenteerd boek dat een onthutsend beeld geeft van hoe hedendaagse christelijk orthodoxe stromingen, populistische partijen en autoritaire machthebbers een perverse symbiose zijn aangegaan. Sander Rietveld doet je met zijn boek Nieuwe Kruisvaarders heel anders naar de SGP en ChristenUnie kijken. Het boek helpt je te zien wat de Amerikaanse conservatieve christenen motiveert om voor Trump te kiezen. Daarmee zeg ik beslist niet dat ik het met hen eens ben. De woedende meute die in januari 2021 het Amerikaanse Congres bestormde droeg kruisen, christelijke vlaggen en spandoeken met Jesus saves. Voor God, volk en vaderland. Op een vreemde manier lijkt het christendom verstrengeld geraakt met radicaal-rechtse idealen. Rechtse populisten flirten opzichtig met het geloof. Thierry Baudet spreekt over ‘onze fantastische religie’. Tegelijk voelt een deel van de conservatieve christenen zich aangetrokken tot het gedachtegoed van bodem en bloed. Christelijke partijen nemen rechts-populistische retoriek en standpunten over. Hoe komt dat? Sander Rietveld groeide op in een orthodox-protestants milieu in de Biblebelt. Met verbazing ziet hij rond Forum voor Democratie en PVV oude bekenden uit deze wereld terug. Hij neemt radicaal-rechtse groeperingen en internationale geldstromen onder de loep om het verbond tussen gelovigen en rechtse populisten bloot te leggen. Die zoektocht voert de lezer langs calvinistische geldschieters, evangelische eindtijdpredikers en katholieke sektes die dromen van een christelijk Rijk. Sander Rietveld laat zien dat de christen-orthodoxie (zowel protestants als Rooms-Katholiek) en radicaal- c.q. populistisch rechts elkaar nogal eens vinden in hun streven de maatschappij om te vormen naar hun conservatieve wereldbeeld. Uitvoerig wordt uit de doeken gedaan hoe in Nederland, maar ook in de VS en Rusland er tal van financiële en organisatorische verbanden bestaan tussen behoudend geloof en (oer)conservatieve politiek. Het boek is daarbij actueel tot en met de bestorming van het Witte Huis. Ronduit onthullend zijn de samenwerkingsverbanden van Christen Unie en SGP met ondemocratische krachten in vooral de VS. Onthullend boek, onthutsend ook het inzicht in hoe ver het streven om vast te houden aan de traditionele waarde van gezin en man-vrouw-verhoudingen kan gaan en dat daarmee moderne samenlevingen beïnvloeden, bedreigen en laat wankelen. Dit boek van Sander Rietveld doet je schrikken, maakt je waakzaam en allert en dat dat is maar goed ook.  

< VorigeVolgende >