Omwenteling | Jan Rotmans

Samenleving Geef een reactie

Een tijd geleden vroeg ik Jan Rotmans hoe mantelzorg kan kantelen. Dat werd een bijzonder inspirerend gesprek. En een gesprek waarin het bekende kwartje viel: Je niet (meer) richten op de probleemkant van/bij mantelzorg (zoals instanties en overheid  nu massaal doen) maar juist de stem van mantelzorgers zelf als vertrekpunt nemen. Ik ben bijzonder trots dat Jan Rotmans in zijn boek Omwenteling de – sprekende mantelzorgers – noemt als een van initiatieven die een fundamentele transitie voor staan.

Omwenteling is opnieuw een inspirerend boek van Jan Rotmans waarin hij overtuigend zijn visionaire blik op economie en samenleving deelt. Jan maakt inzichtelijk waarom mensen zich niet meer thuis voelen in de huidige samenleving,  een samenleving die draait om geld, rendement en efficiency en die geworteld is in wantrouwen. In dit boek lees je over de noodzaak maar ook over kansen en mogelijkheden hoe we – als individu, als organisaties, als samenleving – kunnen transformeren naar een samenleving (en economie) met kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, waardering, samenredzaamheid. Een transformatie die nodig is voor mens, natuur en economie.

 

 

< VorigeVolgende >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *