Onder het mom van zelfredzaamheid | Cindy Cloïn & Piet-Hein Peeters

Politiek & Wetgeving Geef een reactie

De schrijvers Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn geven in hun boek Onder het mom van Zelfredzaamheid een mooie journalistieke analyse van de mantra Zelfredzaamheid de zorg-en welzijnssector.Vanuit beide invalshoeken interviewen zij deskundigen, wetenschappers, bestuurders en andere betrokkenen en laten zien dat zelfredzaamheid een ‘containerbegrip’ dreigt te worden, dat te pas en te onpas door politiek en bestuur overal bij gehaald wordt. De schrijvers maken helder dat Zelfredzaamheid beslist geen bezuiningsstrategie is en dit ook niet moet worden. De schrijvers laten zien dat Zelfredzaamheid zeker kan in ons land, maar het thema verdient een brede maatschappelijke discussie, zodat in een bredere context helder wordt wat zelfredzaamheid hoort te zijn en hoe we in onze maatschappij die richting zetten. In het boek komt mooi aan de orde dat zelfredzaamheid kan in onze samenleving, maar dat dit van alle partijen andersdenken en –doen vraagt. Met name het loslaten door professionals is hierbij een grote uitdaging.

< VorigeVolgende >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *