Verandering van tijdperk, Nederland kantelt | Jan Rotmans

Samenleving Geef een reactie

Ik volg Jan Rotmans al geruime tijd. De visionaire blik van deze wetenschapper en activist inspireert velen, ook mij. In zijn nieuwste boek ‘Verandering van tijdperk, Nederland kantelt’ schetst hij een beeld van een aantal sectoren waar hij een grote ommekeer in denken, organiseren en sturen verwacht en licht vervolgens toe hoe hij die sectoren ziet transformeren en anticiperen op de behoeften uit de samenleving. Dat dit allemaal niet vlekkeloos verloopt, daar is de auteur eerlijk in. Dat de chaos rondom alle kantelingen, transities en transformaties groter wordt dan nu, ook daar is hij eerlijk in. Maar juist die eerlijkheid zorgt ervoor dat ik minder angstig en met meer vertrouwen naar al die veranderingen kijk. Ik begrijp de (noodzakelijke) veranderingen beter en ervaar het minder als bedreigend, maar beschouw het veel eerder als kansen. Kansen voor ondernemers, voor de politiek, voor de samenleving en voor mijzelf. Ik ben weer benieuwd naar zijn volgende boek en hoop dat hij dan ook andere sectoren onder de loep wil nemen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook benieuwd naar zijn visie over kantelen van de media/journalistiek of het huidige democratische/politiek model, maar misschien nog meer naar hoe hij al die tijdperkveranderingen in Europees/Werelds-verband ziet.

< VorigeVolgende >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *