Vijf eeuwen migratie | Leo Lucassen en Jan Lucassen

Samenleving

Van die boeken die je doen kantelen. Je hebt dat niet zo vaak maar voor mij is Vijf eeuwen migratie er zo een. Een schitterend goed en belangrijk boek! Al langer is het huidige (Europese) vluchtelingenvraagstuk voor mijn gevoel niet humaan. Pas na het lezen van dit boek zag ik wat er echt mis is. We kiezen de verkeerde aanvliegroute en verliezen totaal uit het oog dat vluchtelingen mensen zijn, mensen van vlees en bloed, mensen zoals jij en ik. Wij zijn blind voor het feit dat wij, westerlingen, zelf debet zijn aan de wereldwijde stroom vluchtelingen. Dat het niet zomaar stopt en dat onze huidige aanpak het allemaal veel erger en in-humaner maakt. Leo & Jan Lucassen maken dit inzichtelijk door o.a. het historisch inzicht te geven van migratie door de eeuwen heen. De visie van Leo & Jan Lucassen is te belangrijk om te negeren en verdient het om serieus te nemen. Ik zie veel weerstand in de media op de visie van m.n. Leo Lucassen, dat is zeer onterecht (en denk ik ingegeven door angst). Met mij doet hun visie heel iets anders: ik word er rustig van, ik word er minder bang van en omdat zij ook perspectieven bieden is het vooral hoopgevend. Vreemdelingen zijn geen bedreiging, ze kunnen zeer zeker een verrijking voor samenlevingen zijn. We hebben de keuze om er anders naar te kijken (en te handelen). Laten we dat vooral doen. Samen. Er is geen andere keuze. 

< VorigeVolgende >