Weg van de Islam | Ibn Warraq

Geloof en levensovertuiging

Heftig hoor! Zo heftig dat de schrijver van Weg van de Islam om veiligheidsredenen koos voor het pseudoniem Ibn Warraq. Want wat een heftig boek is dit. In het Westen is de beslissing om je geloof de rug toe te keren een persoonlijke keuze en het recht van ieder individu. Hoe anders is dat in een deel van de islamitische wereld. Daar beschouwt men afvalligheid als ontoelaatbaar en als een misdaad met de doodstraf als gevolg. Hoe ontzettend dapper is het dan dat de ex-moslims die in het boek Weg van de islam aan het woord komen zich uitspreken over hun weg die zij na de islam aflegden. Op zoek naar vrijheid en intellectuele vrijheid. Ze vertellen over het besef dat ze hun geloof in vele opzichten bedrieglijk ervoeren en dat het soms zelfs gevaarlijk was. Ze vertellen hoe ze hun leven op afstand van de islam herinrichtten en hoe allen een andere manier van denken ontwikkelden. Geraakt door veel verhalen in het boek en vooral diep onder de indruk ervan bewonder ik de vertellers een voor een voor hun moed en hun durf. Ik ben er behoorlijk stil van. 

< VorigeVolgende >